“Niets staat buiten de natuur, zelfs niet de menselijke geest”, Spinoza

Sjef Jansen Planecologie: strategisch advies


Na jaren bij onderzoek, beleid en de leiding van een ontwerp- en adviesbureau ben ik eind 2006 van start gegaan met een eigen adviespraktijk. Met veel ervaring in alle aspecten van natuur en landschap, planontwerp en gebiedsontwikkeling bied ik u de helpende hand.

Ontwerp en natuur. Ontwerpers en biologen leven in gescheiden werelden. Door al 25 jaar mee te ontwerpen brengt Sjef Jansen Planecologie deze werelden samen. Meer....

Water en natuur. De zeespiegel stijgt en de rivierafvoeren nemen toe. Een nieuwe generatie oplossingen is nodig. Planecologie heeft tal van ideeën  Meer....

Beleid en natuur. Nu de begrenzingen van de 162 Natura 2000 gebieden bijna zijn voltooid, dringt de impact op de ruimtelijke ordening tot iedereen door. Planecologie denkt met u mee. Meer....

Milieu en natuur. Juristen, ecologen en agrariërs zijn in een loopgravenoorlog verwikkeld, omdat de stikstoflast op natuurgebieden te hoog is. Planecologie wil meedenken of er geen andere oplossing is.  Meer.....

De Nederlander heeft veel aandacht voor natuur, maar wil in het buitengebied ook wonen, auto rijden, boeren en recreëren. Dit levert kansen en knelpunten op. Planecologie wil met kennis en ervaring  de beleidsmaker, de ontwerper en de burger bijstaan om op een verantwoorde wijze met natuur rekening te houden.